2013/03/02

Teguh Di Atas Kita

Kerap
Kita bertengkar

Harap
Aku, tiada engkau tukar.

2 Mac, 18:10.

No comments:

Post a Comment