2012/10/12

"..Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia.."
(Surah [22] Al-Hajj: Ayat 78)


Dan kita adalah saksi atas segenap dunia
Dan jadikan kita contoh kepada semua
Dan kita, sembahlah kepada-Nya
Allah Yang Satu.

12 Oktober, 15:40.

No comments:

Post a Comment