2011/10/29

Motif ?

"KAH KAH KAH !"


"Kenapa kau ?"


"Kelakar weyhh! Mapuh makang kaki mung! KAH KAH KAH !"


Hampir gugur jantung. KAH KAH KAH !
Jangan buat aku geli hati dengan sifat kau lah. KAH KAH KAH !

No comments:

Post a Comment